Min tilgang til terapi

Jeg er af den overbevisning at terapi giver de bedste resultater, når terapien – og dermed valg af metode – tilpasses til den enkeltes problematikker.

De fleste udfordringer opstå i relationen til andre mennesker. I relationer påvirker vi hinanden, på godt og ondt. I individuel terapi er det ikke muligt at arbejde med den direkte relation til andre, men min erfaring er, at når man ændrer noget i sig selv, så ændrer feedbacken fra ens omgivelser sig – og dermed kan konfliktfyldte relationer også ændres.

I det terapeutiske rum skal der ikke tages hensyn til andres følelser eller bedømmelse – det er helt og holdent dit rum til at sætte fokus på det, du mener er relevant for dig. Der vil derfor være mulighed for at udforske din problemstilling i dit eget tempo.
I terapien vil du opleve, at du genvinder de ressourcer, du har brug for til at komme videre i livet, samt tilegner dig nye strategier til at ændre og bryde uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre.

Formålet med terapien er, at du igen skal få følelsen af at du kan mestre hverdagens udfordringer på egen hånd.

I et terapiforløb vil du tilegne dig nye indsigter og strategier til at håndtere dine problemer, som du selv kan bruge mellem samtalerne, men også når forløbet er afsluttet.

Varigheden af et terapiforløb varierer meget, alt efter problemstilling. Vigtigst af alt er, at du er motiveret til at arbejde med dig selv, da motivationen til forandring er altafgørende for, om forandringen finder sted.

Når du opstarter et terapiforløb vil jeg anbefale, at der går 1-2 uger mellem samtalerne. Efter et par samtaler kan der med fordel gå længere tid, så der er mulighed for at afprøve og integrere strategierne mellem samtalerne.

Terapien vil blandt andet bidrage til at

Ændre uhensigtsmæssige og fastlåste handle- og tankemønstre

Lære dig at håndtere, acceptere og forenes med dine tanker og følelser

Fokusere på nuet, i stedet for fortidens hændelser og fremtidens bekymringer

Finde ressourcer til at skabe den nødvendige forandring