Metakognitiv terapi er en ny psykologisk behandlingsmetode, som er særligt godt egnet til personer med overtænkningsproblematikker som angst, depression og andre psykiske lidelser. Metoden har også god effekt på personer uden diagnoser, der bruger meget tid på bekymringer og grublerier i dagligdagen.

Metoden er udviklet af den britiske professor Adrian Wells, der ud fra sin forskning har udviklet specifikke behandlingsmetoder, der lærer klienten at respondere på sine tanker, på en mere hensigtsmæssig måde.

Behandlingen tager afsæt i fjerne det kognitive opmærksomhedssyndrom kaldet CAS (Cognitive Attentional Syndrom), der er årsagen til psykiske lidelser, idet CAS blokerer for sindets naturlige selvreguleringsproces. CAS består af forskellige uhensigtsmæssige copingstrategier til at håndtere tanker. De mest almindelige copingstrategier er bekymringer, fiksering af opmærksomhed på trusler, grublerier, overdreven planlægning, analyse af tanker, tjekkeadfærd, undgåelsesstrategier, undertrykkelse af tanker mm.

Det er vores metakognitive overbevisninger der styrer hvilke copingstrategier vi benytter til at håndtere vores tanker. Dermed er de overbevisninger, vi har om vores tanker, afgørende for, om det kognitive opmærksomhedssyndrom aktiveres og psykisk mistrivsel opstår.

I metakognitiv terapi lærer du at respondere på dine tanker på en ny måde og dermed genvinder du følelsen af egenkontrol af din opmærksomhed, også i perioder med modstand.

I andre terapiformer arbejdes der med indholdet og omstrukturering af negative tanker. Metakognitiv terapi skiller sig ud ved at man udelukkende arbejder med hvordan der responderes på tankerne og ikke med selve indholdet.

Formålet med metakognitiv terapi er ikke at undgå negative tanker og ubehagelige følelser, da disse er naturlige processer og en del af livet, på samme måde som positive tanker og følelser. Målet er at fjerne CAS og dermed undgå overhåndtering af tankerne, så sindet for fred til at hele sig selv. Tanker og følelser kommer og går, hvis vi blot lader være med at give dem for meget opmærksomhed.

Det anbefales, at der går ca.1 uge mellem samtalerne i starten af et forløb. Herefter kan der med fordel gå lidt længere tid, så der er mulighed for at afprøve og integrere den nye tænkningsstil, mellem samtalerne. I gennemsnit tager et metakognitivt forløb mellem 8-10 sessioner, men længden varierer efter problemstilling, samt hvor hurtigt den enkelte responderer på metoden.

Metakognitiv terapi er særligt godt egnet til personer med

  • Generaliseret angst (GAD)
  • Social angst (SAD)
  • Depression
  • Helbredsangst
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Obsessive Compulsive Disorder (OCD)